Generalforsamling for 2014

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter Fleger

 

 

Generalforsamling for 2014 avholdes 1. juni 2015 kl 18:00

sted: Vestfjorddalen konditori og spiseri

 

Saksliste: 1. Konstituering

2. Åsmelding for 2014

3. Regnskap for 2014

4. Ansvarsfrihet for styret

5. Valg av tillitsmenn til styret

6. Valg av valgkomite

7. Godtgjørelse til tillitsmenn/revisor

 

Årsmelding/regnskap og vedtekter vil bli lagt ut på møtet. Dokumenter kan også hentes på vårt kontor, eller lastes ned her...

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved