Bjønnlandsveien - forkjøpsrett

3

2

1

9

7

5

8

6

4

Melde forkjøpsrett!
Forhåndsavklaring

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undertegnede melder med dette interesse for å eventuelt benytte min forkjøpsrett til bolig i Bjønnlandsveien 2 borettslag.


Søknaden er ikke bindende før en  kjøpsbekreftelse er signert på salgsmøte/tildelingsmøte.


Tildelingen vil skje etter søkernes medlemsansiennitet i RTBBL.
Medlemskap kan tegnes hos Rjukan og Tinn boligbyggelag, og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.

Frist for å melde forkjøpsrett er 26. oktober 2021 kl 11:00.

Informasjon:

Tildeling vil skje etter ansiennitet på salgsmøte/tildelingsmøte 28. oktober 2021.


De som ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett må personlig møte opp og fylle ut et eget skjema.

Ved benyttelse av forkjøpsrett må bekreftelse på finansiering fremlegges. 


Etter at tildeling til medlemmer er gjennomført, vil resterende boliger selges fritt på det åpne marked.