Overføre medlemskap

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter Fleger

Overføre medlemskap RTBBL følger reglene for overføring i hht vedtektenes § 2-2. Et medlemskap kan overdras til slektninger i rett opp- eller nedadstigende linje, samt til søsken. I tillegg kan medlemskapet overføres til noen som de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.


Dersom det er utestående kontigent må den dekkes inn først.


Overføring koster det samme som årskontingenten, men er gebyrfri til ektefelle ved dødsfall.


 


Hva trenger vi for å foreta en overføring?


Vanlig registrering

◾ Skriftlig bekreftelse på den som gir fra seg medlemskapet.  Benytt vårt skjema for overføring av andel.


 


Dødsbo

◾ Skifte / Uskifteattest

◾ Bekreftelse fra alle arvinger om hvem som skal overta medlemskapet.

◾ Skjema for overføring av andel


 


Skjema for overføring av andel hentes her.


 


Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål.


Telefon 35 08 12 30 eller epost: post@rjukan.bbl.no