Generalforsamling for 2015

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter FlegerGeneralforsamling for 2015 avholdes 31. mai 2016 kl 18:00

sted: Vestfjorddalen konditori og spiseri


Saksliste:               1. Konstituering

2. Åsmelding for 2015

3. Regnskap for 2015

4. Ansvarsfrihet for styret

5. Valg av tillitsmenn til styret

6. Valg av valgkomite

7. Godtgjørelse til tillitsmenn/revisor


Årsmelding/regnskap og vedtekter vil bli lagt ut på møtet. Dokumenter kan også hentes på vårt kontor, eller lastes ned her...

Protokoll fra generalforsamlingen kan lastes ned her...RTBBL, Postboks 19, 3661 Rjukan      Tlf: 35 08 12 30       Mail: post@rjukan.bbl.no                                                                                 Log in

Copyright © All Rights Reserved