Generalforsamling for 2018

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter Fleger

Alle foto av borettslagene er fra RTBBL eller borettslaget selv - med mindre de er merket med annet.Generalforsamling for 2018 avholdes mandag 3. juni 2019 kl 18:00

sted: Vestfjorddalen konditori og spiseri


Saksliste:               1. Konstituering

2. Åsmelding for 2018

3. Regnskap for 2018

4. Godtgjørelse til styremedlemmer

5. Innkommet sak: Ønske om etablering av vaktmestertjenester i RTBBL

6. Valg av styremedlemmer til styret

7. Utpekelse av valgkomiteÅrsmelding/regnskap og vedtekter vil bli lagt ut på møtet. Dokumenter kan også hentes på vårt kontor, eller lastes ned her...
RTBBL, Postboks 19, 3661 Rjukan      Tlf: 35 08 12 30       Mail: post@rjukan.bbl.no                                                               Log in

Copyright © All Rights Reserved