Utmelding

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter Fleger

Utmelding 


Dersom du ønsker å melde deg ut av RTBBL, må dette skje skriftlig. Ved utmelding går opparbeidet ansiennitet tapt og du mister dine medlemsfordeler.


 


Greit å vite om utmelding


Medlemskap slettes ikke automatisk når du selger borettslagboligen din.

Mange velger å beholde  medlemskapet i tilfelle det kan komme til nytte igjen senere, samt at mange ønsker å fortsette å benytte seg av medlemsfordelene selv om man ikke bor i borettslag.


Dersom noen dør slettes heller ikke medlemskapet automatisk.

Medlemskapet kan overføres til andre familiemedlemmer og dermed beholde ansienniteten.


Ved manglende betaling for 3 år strykes medlemskapet.RTBBL, Postboks 19, 3661 Rjukan      Tlf: 35 08 12 30       Mail: post@rjukan.bbl.no                                                                                 Log in

Copyright © All Rights Reserved