Styre og vedtekter

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter Fleger

Styret i RTBBL blir valgt av generalforsamlingen. Styret er det høyeste organet i Boligbyggelaget mellom generalforsamlingene. RTBBL sitt styre er satt sammen slik etter siste generalforsamling som var 3. juni 2019


Anne Lise Haugen                          styreleder                valgt første gang 19.06.2012

Berit Susanne Tverberg Linås        styremedlem           valgt første gang 25.06.2008 (fungerer som nestleder)

Brit Wesseltoft                                styremedlem            valgt første gang 17.06.2013

Thorbjørn Andersen                       styremedlem            valgt første gang 20.06.2017

Torhild Kristiansen Bye                  styremedlem           Tinn kommunes representant