Styre og vedtekter

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter Fleger

Styret i RTBBL blir valgt av generalforsamlingen. Styret er det høyeste organet i Boligbyggelaget mellom generalforsamlingene. RTBBL sitt styre er satt sammen slik etter siste generalforsamling som var 30. juni 2023:


Thorbjørn Andersen                       styreleder                valgt første gang 07.07.2022 (har sittet som styremedlem siden 20.06.2017)

Magne Jenbergsen                        styremedlem           valgt første gang 07.07.2022 

Brit Wesseltoft                                styremedlem           valgt første gang 17.06.2013

Helene Larson                               styremedlem           valgt første gang 30.06.2023

Vidar Stang                                    styremedlem           Tinn kommunes representant